Trauma- & katastrofmedicin för läkare

 

14-16 oktober 2020

 

Trauma & Katastrofmedicin
för läkare (3 dagar)

Kursens fokusområde

Teoretisk inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumalarm. Trauma & Katastrofmedicin för läkare är en tre dagar lång kurs i trauma och katastrofmedicin riktad till AT-, ST- och nyligen legitimerade läkare. Kursen varvar föreläsningar med teoretiska diskussioner och praktiska övningar. Fokus ligger på att ge praktisk användbar kunskap och förståelse om initial stabilisering av en skadad patient enligt ABCDE.

Vi diskuterar katastrofmedicinska principer och hur vårt vardagliga arbetssätt och vanliga behandlingspriciper måste justeras vid stora skadeutfall. Genom fallövningar med tekniskt avancerade simulatorer övas deltagarna i att leda ett akutteam och hantera sviktande vitalfunktioner. Efter varje simulation ges riktad, konkret och personlig feedback för att varje deltagare ska vidareutveckla sina färdigheter. Vi använder riktiga fall och riktig utrustning.

 

Kursen leds av kunniga instruktörer med erfarenhet av civil och militär traumakirurgi från både svenska och utländska sjukhus.

Anmälan
Kursanmälan är bindande efter det att en bekräftelse skickats till dig. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma arbetsplats.

Avbokning
Vid avbokning senare än 4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Avbokningen måste vara skriftlig och skickas till oss via mail.

Inställd kurs
Medical Expertise AB förbehåller oss rätten att ändra kursdatum vid för få anmälda kursdeltagare. Vidare har Medical Expertise AB rätt att ställa in en kurs varvid alla inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver betalas ej.

Fakturering
Fakturering sker efter anmälan. Vi tillämpar 30 dagars betalningstid, 60 kr i påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Ångerrätt Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14-dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Dagen kursen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla.

Kursfakta

Datum för nästa kurs: 14-16 oktober 2020

Plats: Simulatorcentrum, Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Kurslängd: 3 heldagar

Avgift: 13 900 kr (exkl. moms)

Lunch & fika ingår under alla kursdagar

Anmälan

Kurstillfälle: 14-16 oktober 2020 (14 platser)

arrow&v

Då anmälan till samtliga våra kurser är bindande är det viktigt att förankra din anmälan med schemaläggare eller närmaste chef innan du skickar din anmälan.

Om MEDx

Medical Expertise Sweden AB är ett utbildningsföretag inom sjukvård.

Vi arbetar med specialiserade kurser inom akut sjukvård och genomför utbildningar under ledning av kunniga läkare, forskare och instruktörer. 
Vi värdesätter en hög utbildningsnivå som ger reella kunskaper som är direkt applicerbara i verkligheten och strävar efter att våra kurstillfällen alltid ska vara praktiska, effektiva och konkret värdeskapande för våra deltagare. MEDx startade 2019 utifrån insikten att möjligheten till kvalitativ spetsutbildning inom akut sjukvård varit mycket begränsad samtidigt som kompetenserna är mycket efterfrågade inom sjukvården.

MEDx är ett oberoende företag startat av sjukvårdspersonal, utvecklat för vår verklighet och anpassat för vår tid. 

 

Medical Expertise Sweden AB

Eklandagatan 46, 412 82, Göteborg

©2020 by Medical Expertise Sweden AB.