Trauma- och 
katastrofmedicin för
läkare (3 dagar)

Trauma- och katastrofmedicin för läkare (3 dagar)

Teoretisk inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumalarm. Trauma & Katastrofmedicin för läkare är en tre dagar lång kurs i trauma och katastrofmedicin riktad till AT-, ST- och nyligen legitimerade läkare.

Trauma- och katastrofmedicin för läkare (3 dagar)

Teoretisk inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumalarm. Trauma & Katastrofmedicin för läkare är en tre dagar lång kurs i trauma och katastrofmedicin riktad till AT-, ST- och nyligen legitimerade läkare.

Trauma-och katastrofmedicin för läkare (3 dagar)

Teoretisk inlärning och praktisk övning - bli bekväm med att ta emot traumalarm. Trauma & Katastrofmedicin för läkare är en tre dagar lång kurs i trauma och katastrofmedicin riktad till AT-, ST- och nyligen legitimerade läkare.

 

Om MEDx

Medical Expertise Sweden AB är ett utbildningsföretag inom sjukvård.

Vi arbetar med specialiserade kurser inom akut sjukvård och genomför utbildningar under ledning av kunniga läkare, forskare och instruktörer. 
Vi värdesätter en hög utbildningsnivå som ger reella kunskaper som är direkt applicerbara i verkligheten och strävar efter att våra kurstillfällen alltid ska vara praktiska, effektiva och konkret värdeskapande för våra deltagare. MEDx startade 2019 utifrån insikten att möjligheten till kvalitativ spetsutbildning inom akut sjukvård varit mycket begränsad samtidigt som kompetenserna är mycket efterfrågade inom sjukvården.

MEDx är ett oberoende företag startat av sjukvårdspersonal, utvecklat för vår verklighet och anpassat för vår tid. 

 

Medical Expertise Sweden AB

Eklandagatan 46, 412 82, Göteborg

©2020 by Medical Expertise Sweden AB.